Sponsor główny
Inter CarsMotointegrator
Sponsor wspierający
SKFMotulDragon Winch
Patronat medialny
ŚcigaczPozadrogami.plQuadzikTerenowo.plX-crossTurystyka4x4.pl
Reklama
DekerTrans-Ziem

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

XI, XII  RUNDA MISTRZOSTW POLSKI i PUCHARU POLSKI

CROSS COUNTRY

1.   Organizator:


Stowarzyszenie Grupa 4x4
ul. Flisaków 1
33-300 Nowy Sącz
tel. +48 694 404 444
fax +48 91 886 38 03
e-mail: biuro@grupa4x4.pl
www.grupa4x4.pl

2.   Współorganizator:

Myślenicki Klub Motorowy
ul. Sikorskiego 43
32-400 Myślenice
tel. +48 600 726 762
tel. +48 883 391 916
e-mail:  info@mkm-myslenice.pl
www.mkm-myslenice.pl

3.   Patronat Honorowy:

- Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie
- Wójt Gminy Mucharz Wacław Wądolny

4.   Miejsce i termin zawodów: 

Termin: 26 – 27.07.2014
Adres:  Świnna Poręba, teren zapory
Koordynaty GPS: 49°48'41.6" N 19°32'16.5" E

5.   Osoby urzędowe: 

Sędzia zawodów                         Roman Umiastowski          nr licencji P 047/13
Asystent sędziego                       Szczepan Żmuda               nr licencji P 183/14
Dyrektor zawodów                       Dariusz Krupa                    nr licencji P 184/14
Z-ca Dyrektora zawodów            Jacek Kaczmarek               nr licencji P 182/14

Kierownik biura zawodów            Marta Kozak
Z-ca Kierownika biura zawodów  Beata Głowacka
Kierownik trasy                             Marek Król                      
Kierownik komisji technicznej      Wojciech Tylko
Inspektor ochrony środowiska      Szczepan Żmuda               nr licencji 220/2014
Kierownik chronometrażu             Grzegorz Ostrowski
Lekarz zawodów                           lek. med. Piotr Skrudlik
Biuro Prasowe                                     Dorota Kalisz

6.   Zgłoszenia

Termin zgłoszenia do zawodów kończy się w dniu 24.07.2014. Zgłoszenia indywidualne na druku obowiązującym dla zawodów Cross Country stanowiącym załącznik do Zasad rozgrywek CC 2014, potwierdzone przez macierzysty klub zawodnika należy przesłać na adres organizatora (pkt. 1 Regulaminu Uzupełniającego).      
Zawodników bez licencji, startujących pierwszy raz w Pucharze Polski i ubiegających się o uzyskanie certyfikatu, obowiązują zasady podane w pkt. 2 Zasad Rozgrywek Cross Country 2014 oraz w Komunikacie Nr 1/2014 Głównej Komisji Sportu Motocyklowego.

7.   Biuro zawodów     

Adres :                            Świnna Poręba, teren zapory       
Koordynaty GPS:               49°48'41.6" N 19°32'16.5" E
godziny otwarcia biura:      - w dniu 26.07.2014r od godz. 7:30 do 19:00     
                                     - w dniu 27.07.2014r od godz. 8:00 do zakończenia
                                            zawodów.       

W biurze zawodów należy przedstawić następujące dokumenty:       
- ważna licencja sportowa zawodnika (nie dot. osób ubiegających się o licencję i amatorów),               
- karta zdrowia z aktualnym badaniem lekarskim,        
- pisemna zgoda rodziców/opiekunów/ na udział w zawodach w przypadku nie ukończonych 18 lat (w przypadku startu po raz pierwszy – zgodę na przystąpienie do egzaminu i start w zawodach), 
- w przypadku wcześniejszego zgłoszenia udziału w zawodach, potwierdzenie wpłaty wpisowego na konto organizatora,      

8.   Wpisowe 

Ustala się wpisowe razem z opłatą za pomiar czasu - transponder:   
- Senior 1 + 2 , Weteran, Quad Open - 220 zł za zgłoszenie w dwóch rundach lub 120 zł za w jednej rundzie zawodów,   
- Junior, Junior 85, Quad Junior 2K - 150 zł. za zgłoszenie w dwóch rundach lub 100 zł w jednej rundzie,       

Wpisowe należy wpłacać na konto organizatora:

Bank: PEKAO S.A. o/Nowy Sącz   
konto: 54 1240 4748 1111 0010 3193 9451       

9.   Czas trwania wyścigów 

dla wszystkich klas - 1,5 godz.
 

10.  Odbiór techniczny           

Odbędzie się od godz. 8:00 do rozpoczęcia zawodów.  
Do zawodów będą dopuszczone motocykle i quady spełniające wymogi RSM oraz Zasad Rozgrywek Cross Country na 2014r.    

11. Odprawa zawodników

Odbędzie się w dniu 26.07.2014 o godz. 10.00.

12.  Udział zawodników zagranicznych 

Zawody są otwarte dla zawodników zagranicznych, spełniających wymogi niniejszego regulaminu..

13.  Trasa

O długości ok, 10 km, szerokość od 4 m do 8 m o różnorodnej nawierzchni. Odbioru trasy dokona sędzia główny zawodów dzień przed zawodami.
 

14.  Numery startowe

Zawodnicy mają obowiązek przystąpić do odbioru technicznego z naklejonymi numerami startowym na właściwym tle. Rezerwacja numerów startowych na dany sezon może być dokonana na stronie www.motoreults.pl
 

Puchar Polski

-  Senior 1 tło czerwone, cyfry białe

-  Senior 2 tło czerwone, cyfry czarne

-  Junior tło zielone, cyfry białe

-  Master tło białe, cyfry czarne

-  Quad OPEN tło białe, cyfry czarne

-  Quad Junior 2K tło czarne cyfry białe

-  Quad Master tło białe, cyfry czarne

Mistrzostwa Polski

-  Senior 1 tło czerwone, cyfry białe

-  Senior 2 tło czerwone, cyfry czarne

-  Junior tło zielone, cyfry białe

-  Junior 85 tło czarne, cyfry białe

-  Quad OPEN tło żółte, cyfry czarne

Numery raz nadane zawodnikowi obowiązują do końca sezonu.
 

15.  Protesty

Każdy protest musi być zgłoszony na piśmie i poparty obowiązującą kaucją, zwrotną w przypadku uznania protestu.    
Protesty nie mogą być zgłaszane później niż:    
- 15 min po zakończeniu wyścigu – w sprawach motocykli, paliwa, zachowania się zawodników na torze itp.     
- 30 min po ogłoszeniu prowizorycznych wyników, jeżeli protest dotyczy tych wyników.
 

Protest należy złożyć dyrektorowi zawodów. Protest może zgłosić wyłącznie kierownik ekipy lub zawodnik. Protest złożony przez inne osoby nie będzie rozpatrywany. Kaucja za złożenie protestu wynosi 200 zł. Jeżeli protest powoduje demontaż silnika wysokość kaucji wynosi 500 zł dla motocykli i 1000 zł dla quadów. Jeżeli wskutek przyjętego protestu zajdzie konieczność demontażu niektórych elementów motocykla, dokonuje go zawodnik, przeciwko któremu złożono protest lub jego mechanik, w obecności Sędziego Zawodów i Kierownika Komisji Technicznej. W przypadku odrzucenia protestu kaucje otrzymuje zawodnik przeciwko któremu złożony był protest.  
 

16.  Postanowienia końcowe

Zawody będą organizowane zgodnie z Zasadami Rozgrywek Cross Country na 2014r. i niniejszym regulaminem. We wszystkich sprawach nie ujętych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy RSM, Kodeks Ochrony Środowiska, komunikaty GKSM i Zasady Rozgrywek Cross Country na 2014 rok.

Procedura startowa zgodna z pkt. 4 Zasad Rozgrywek Cross Country 2014r.

Serwisowanie motocykli i quadów w parku maszyn i strefie napraw musi odbywać się na macie ekologicznej. Za jej brak zawodnik zostanie ukarany karą finansową w wysokości 300 zł. W przypadku jej nieuregulowania, zawodnik zostanie wykluczony z zawodów. Warunki klasyfikacji w zawodach zgodne z pkt. 5 Zasad Rozgrywek Cross Country 2014r.

Dekoracja 3 pierwszych zawodników – w klasyfikacji łącznej za dwa dni zawodów – odbędzie się drugiego dnia zawodów, po zakończonych zawodach.

Organizator ufunduje puchary dla 3 pierwszych zawodników we wszystkich klasach Mistrzostw Polski i Pucharu Polski oraz wypłaci nagrody finansowe w Mistrzostwach Polski, zgodnie z Regulaminem Finansowym Zasad Rozgrywek Cross Country 2014r.    
 

17.  Proponowane miejsca zakwaterowania:

na stronie www organizatora:
http://www.grupa4x4.pl/atv/cross-country-xi-i-xii-runda/noclegi.html

 

Dyrektor zawodów

Dariusz Krupa

 

Harmonogram czasowy

XI i XII runda Mistrzostw Polski i Pucharu Polski

w Cross Country

Świnna Poręba, 26-27.07.2014 r.

 

Sobota, 26.07.2014r.

 

07:30 - 19:00 - godziny otwarcia Biura Zawodów

08:00 - 15:00 - badanie techniczne

09:00           - egzamin teoretyczny na certyfikat

09:45           - odprawa dla zawodników startujących na quadach

10:00 - 12:00 - wyścig poprzedzony okrążeniem zapoznawczym dla klas Quad Open Mistrzostw Polski, Quad Open, Quad Junior 2K i Quad Master Pucharu Polski,

12:15           - odprawa dla zawodników startujących na motocyklach

12:30 - 14:30 - wyścig poprzedzony okrążeniem zapoznawczym dla klas Junior 85, Junior, Senior 1 i Senior 2 Mistrzostw Polski oraz Master Pucharu Polski

15:00 - 17:00 - wyścig poprzedzony okrążeniem zapoznawczym dla klas Junior, Senior 1 i Senior 2 Pucharu Polski

 

Niedziela, 27.07.2014r.

 

08:00             - do zakończenia zawodów – godziny otwarcia Biura Zawodów

08:00 - 12:00 - dodatkowe badanie techniczne

08:30             - egzamin teoretyczny na certyfikat

09:00 - 10:45 - wyścig poprzedzony przejazdem zapoznawczym dla klas Quad Open Mistrzostw Polski, Quad Open, Quad Junior 2K i Quad Master Pucharu Polski    

11:00 - 12:45 - wyścig poprzedzony przejazdem zapoznawczym dla klas Junior 85, Junior, Senior 1 i Senior 2 Mistrzostw Polski oraz Master Pucharu Polski

13:00 - 14:45 - wyścig poprzedzony przejazdem zapoznawczym dla klas Junior, Senior 1 i Senior 2 Pucharu Polski

15:30             - zakończenie zawodów

 

 

Dyrektor zawodów

Dariusz Krupa

 

 « powrót


Grupa4x4
Stowarzyszenie dla MiastaŻagańTruck PartnerPowiat Żagański
Copyright © www.grupa4x4.pl on-line 19
Projekt i wykonanie: intellect.pl